Stichting Fundraising Lionsclub De Brittenburg

BELEIDSPLAN EN DOELSTELLING

 

Doelstelling van de Stichting Fundraising Lionsclub De Brittenburg is – binnen het kader van de activiteiten van Lions Club International- het verwerven van geldmiddelen en met behulp van deze geldmiddelen het aanwijzen van bestemmingen welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang dienen (zie statuten artikel 2).

De geldmiddelen van de stichting- worden gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. De laatstgenoemde baten ontstaan uit het voeren van onder andere evenementen en activiteiten (zoals bijvoorbeeld het organiseren van een Boksgala) met als doel de batige saldi te kunnen besteden, conform de doelstelling van de stichting.
 

De middelen van de stichting worden beheerd m.b.v. een betaal- en spaarrekening. Deze ontvangen en registreren en keren uit aan de benoemde doelen. Hierbij is winstoogmerk voor de stichting Fundraising Lionsclub De Brittenburg zelf nadrukkelijk uitgesloten. De geldstromen worden via een financiële administratie geregistreerd, resulterend in een jaarlijks verslag per einde boekjaar. De besteding van de geldmiddelen vindt plaats aan de nader te bepalen doelen, die passen binnen de doelstelling van de stichting.

Contactgegevens & Downloads

Naam: Stichting Fundraising Lionsclub De Brittenburg

Adres: Everwijnpark 9

Plaats: 2201 AW Noordwijk

Contactpersoon: H.P.N.M. de Jong

E-mail: mail@lionsboksgala.nl

Bestuur:

dhr. H.P.N.M. de Jong, voorzitter

dhr. S.J.A.B. Stokkermans

dhr. J.C. van den Anker

RSIN: 821.917.985

 

Beloningsbeleid
Conform de Statuten Artikel 3, lid 5 ontvangen bestuursleden van de stichting geen beloning of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het Lions Boksgala 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische en functionele cookies.